องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.kokpeekhong.go.th
 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 29 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 036แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ2566 [ 24 ม.ค. 2566 ]1
2 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) [ 3 ต.ค. 2565 ]0
3 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ ปี 2565 [ 12 ก.ย. 2565 ]45
4 สถิติการให้บริการ [ 1 เม.ย. 2565 ]88
5 ประกาศขยายแผนป้องกันฯ [ 1 เม.ย. 2565 ]94
6 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ ปี 64 [ 1 เม.ย. 2565 ]91
7 แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต [ 1 มี.ค. 2565 ]116
8 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต [ 1 มี.ค. 2565 ]88
9 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตรอบ6เดือน [ 1 มี.ค. 2565 ]90
10 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตรอบ12เดือน [ 1 มี.ค. 2565 ]96
11 คู่มือการปฏิบัติงานให้บริการประชาชน [ 1 มี.ค. 2565 ]98
12 ประกาศผลการประเมินสำรวจความพึงพอใจการให้บริการประชาชนที่มีต่อองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 1 มี.ค. 2565 ]96
13 ผังรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ [ 1 มี.ค. 2565 ]93
14 มาตรการจัดการข้อร้องเรียน [ 1 มี.ค. 2565 ]98
15 ประกาศช่องทางรับความคิดเห็น [ 1 มี.ค. 2565 ]91
16 สถิติเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ การทุจริตประพฤติมิชอบ ผลการดาเนินการ [ 1 มี.ค. 2565 ]93
17 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในการดาเนินการ [ 1 มี.ค. 2565 ]90
18 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจาปี 2565 [ 1 มี.ค. 2565 ]91
19 การดาเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 1 มี.ค. 2565 ]96
20 มาตรการส่งเสริมและความโปร่งใส ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 1 มี.ค. 2565 ]91
 
หน้า 1|2