องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.kokpeekhong.go.th

 
 


โครงการเฉลิมพระเกียรติ ๑๒ สิงหา มหาราชินี ประจำปี ๒๕๖๑


เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ วันที่ ๑๒ สิงหามหาราชินี ได้เวียนมาบรรจบอีกวาระหนึ่ง เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงถึงความสมัครสมานสามัคคีของประชาชนทุกหมู่เหล่าที่มี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง ร่วมกับหน่วยงาน องค์กร ในตำบลโคกปี่ฆ้อง ประชาชนในตำบลโคกปี่ฆ้อง ร่วมพิธีวางพานพุ่ม และทำบุญ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ๑๒ สิงหา มหาราชินี ประจำปีี ๒๕๖๑ ในวันอาทิตย์ที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง
2024-02-02
2023-11-23
2023-11-10
2023-10-02
2023-09-21
2023-09-21
2023-08-17
2023-08-12
2023-06-26
2023-06-02