องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.kokpeekhong.go.th

 
 


ประชุมคณะทำงานยกร่างธรรมนูญสุขภาพตำบลโคกปี่ฆ้อง


๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว และประชาคมสุขภาพท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว จัดการประชุมคณะทำงานยกร่างธรรมนูญสุขภาพตำบลโคกปี่ฆ้อง เพื่อขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพตำบลโคกปี่ฆ้องสู่การพัฒนาตำบลจัดการคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน

2024-02-02
2023-11-23
2023-11-10
2023-10-02
2023-09-21
2023-09-21
2023-08-17
2023-08-12
2023-06-26
2023-06-02