องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.kokpeekhong.go.th
 
 


นายอำเภอเมืองสระแก้วลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบาย


๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง ยินดีต้อนรับ นายชนาธิป โคกมณี นายอำเภอเมืองสระแก้ว และคณะ ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยม และมอบนโยบายให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบล โคกปี่ฆ้อง ในการปฏิบัติหน้าที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ รวมทั้งรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่ตำบลโคกปี่ฆ้อง
2023-11-23
2023-11-10
2023-10-02
2023-09-21
2023-09-21
2023-08-17
2023-08-12
2023-06-26
2023-06-02
2023-06-01