องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.kokpeekhong.go.th

 
 


อบต.เชิดชูเกียรติบุคคลที่มีความประพฤติปฎิบัติตนเป็นที่ประจักษ์


#ผู้ทำความดีให้กับสังคม ได้แก่

👉นางกนกอร โคตรวงศ์ และ

👉เด็กชายอธิภัทร โคตรวงศ์

บ้านเลขที่ ๑๑๕ หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองมาตร ตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว  ในการเก็บทรัพย์สินสิ่งของมีค่่าเป็นเงินสดและฉลากกินแบ่งรัฐบาล ซึ่งได้นำส่งคืนให้กับเจ้าของที่แท้จริง

2024-04-09
2024-04-05
2024-03-29
2024-03-07
2024-03-06
2024-02-02
2023-11-23
2023-11-10
2023-10-02
2023-09-21