🌈2 มิถุนายน 2566
🌳 กิจกรรมเนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2566 🌳
นายสมโชค เคลือบคลาย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการการ พนักงาน อปพร. ร่วมจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2566 โดยร่วมกันปลูกต้นไม้รอบบริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง
#องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง #ปลูกต้นไม้ #วันต้นไม้ประจำปีของชาติ
" />
  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.kokpeekhong.go.th
 
 


🌳 กิจกรรมเนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2566 🌳


🌈2 มิถุนายน 2566
🌳 กิจกรรมเนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2566 🌳
นายสมโชค เคลือบคลาย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการการ พนักงาน อปพร. ร่วมจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2566 โดยร่วมกันปลูกต้นไม้รอบบริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง
2023-11-23
2023-11-10
2023-10-02
2023-09-21
2023-09-21
2023-08-17
2023-08-12
2023-06-26
2023-06-02
2023-06-01