องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.kokpeekhong.go.th
 
 


โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ


กิจกรรมผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี ประจำปี ๒๕๖๖ จำนวน 4 ครั้ง ในเขตพื้นที่ตำบลโคกปี่ฆ้อง ระหว่างวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 ถึง 1 มิถุนายน 2566 มีสนุขและแมวได้รับการผ่าตัดทำหมัน จำนวน 175 ตัว

2023-11-23
2023-11-10
2023-10-02
2023-09-21
2023-09-21
2023-08-17
2023-08-12
2023-06-26
2023-06-02
2023-06-01