องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.kokpeekhong.go.th
 
 


ตลาดชุมชนตำบลโคกปี่ฆ้อง


ตลาดชุมชนตำบลโคกปี่ฆ้อง

ตามที่จังหวัดสระแก้วได้จัดทำโครงการก่อสร้างตลาดชุมชนตำบลโคกปี่ฆ้อง ซึ่งดำเนินกาารก่อสร้างอาคารโครงเหล็กเพื่อเป็นตลาดชุมชน กว้าง 24 เมตร ยาว 24 เมตร พร้อมลานคอนกรีตอเนกประสงค์ กว้าง 20 เมตร ยาว 20 เมตร  เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่สำหรับแลกเปลี่ยนสินค้าที่ผลิตในชุมชนซึงอำเภอเมืองสระแก้วได้ส่งมอบตลาดชุมชนตำบลโคกปี่ฆ้องให้องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง ดูแลรักษา และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่สนใจนำสินค้าที่ผลิตมาและเปลี่ยน ณ ที่ตลาดชุมชน

ตำบลโคกปี่ฆ้อง 

ตลาดชุมชนตำบลโคกปี่ฆ้อง ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 7 ตำบลโคกปีฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว (เยื้องๆที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 037-550252

 

2023-11-23
2023-11-10
2023-10-02
2023-09-21
2023-09-21
2023-08-17
2023-08-12
2023-06-26
2023-06-02
2023-06-01