องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.kokpeekhong.go.th

 
 


โครงการอบรมอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2567


ในวันที่ 6 มีนาคม 2567 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสระแก้ว และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว ได้จัดโครงการอบรมอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2567 ขึ้น ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง เพื่อจัดอบรมอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้าในระดับตำบลให้มีความรู้ และสามารถดำเนินการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในรูปแบบของประชารัฐที่มีประสิทธิภาพ

2024-04-09
2024-04-05
2024-03-29
2024-03-07
2024-03-06
2024-02-02
2023-11-23
2023-11-10
2023-10-02
2023-09-21