องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.kokpeekhong.go.th

 
 


โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย "จังหวัดสะอาด" ประจำปี 2567


วันที่ 7 มีนาคม 2567 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง ได้จัดทำโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย "จังหวัดสะอาด" ประจำปี 2567 ขึ้น ณ บ้านหนองมาตร หมู่ที่ 11 ตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว เพื่อให้ประชาชนรู้หลักการบริหารจัดการขยะที่ถูกต้อง มีการดำเนินงานแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยชุมชน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

2024-04-09
2024-04-05
2024-03-29
2024-03-07
2024-03-06
2024-02-02
2023-11-23
2023-11-10
2023-10-02
2023-09-21