องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.kokpeekhong.go.th

 
 
กองช่าง


นายโดม  สวัสดี
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร. 08 9939 6345
นายอภิชาติ  แก้วศรี
นายสมศักดิ์  ปรานอม
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
โทร. 08 5281 6565
นายช่างโยธาชำนาญงาน
โทร. 08 8286 4745
นางสาวณิชาภัส  ปราบภัย นายสยาม  โพธิ์งาม
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร. 08 1286 11789
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
โทร. 06 4338 6157


นายศุภชัย ต่างพันธ์ นายถาวรพัฒน์ รักษาพล
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา