องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.kokpeekhong.go.th
 
 
การส่งเสริมสุขภาพการป้องกันและควบคุมโรคต่าง ๆ


โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ประจำปี 2565

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ประจำปี 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 ก.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : กองสาธารณสุข