องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.kokpeekhong.go.th
 
 
การส่งเสริมกีฬา


คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด้านการส่่งเสริมกีฬา

    รายละเอียดข่าว

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด้านการส่่งเสริมกีฬา    เอกสารประกอบ

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด้านการส่่งเสริมกีฬา
 
    วันที่ลงข่าว
: 12 ก.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : กองการศึกษา