องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.kokpeekhong.go.th
 
 
ส่งเสริมและพัฒนาคนพิการและผู้ด้อยโอกาส/คนไร้ที่พึ่ง


โครงการส่งเสริมอาชีพเลี้ยงไก่ไข่สำหรับผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส

    รายละเอียดข่าว

วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2565 งานพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง ได้จัดโครงการส่งเสริมอาชีพเลี้ยงไก่ไข่สำหรับผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้องชั้น 2 โดยมีคณะผู้บริหารข้าราชการ พนักงาน และครอบครัวกลุ่มเป้าหมาย 20 ครัวเรือน เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ โดยได้เชิญวิทยากรจากสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสระแก้วมาอบรมให้ความรู้ และได้แจกพันธุ์ไก่ไข่พร้อมอุปกรณ์ให้กับกลุ่มเป้าหมายหลังจากการฝึกอบรมในครั้งนี้ด้วย    เอกสารประกอบ

โครงการส่งเสริมอาชีพเลี้ยงไก่ไข่สำหรับผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส
 
    วันที่ลงข่าว
: 8 มิ.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ