องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.kokpeekhong.go.th
 
 


โครงการเฉลิมพระเกียรติ ๑๒ สิงหา มหาราชินี ประจำปี ๒๕๖๑


เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ วันที่ ๑๒ สิงหามหาราชินี ได้เวียนมาบรรจบอีกวาระหนึ่ง เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงถึงความสมัครสมานสามัคคีของประชาชนทุกหมู่เหล่าที่มี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง ร่วมกับหน่วยงาน องค์กร ในตำบลโคกปี่ฆ้อง ประชาชนในตำบลโคกปี่ฆ้อง ร่วมพิธีวางพานพุ่ม และทำบุญ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ๑๒ สิงหา มหาราชินี ประจำปีี ๒๕๖๑ ในวันอาทิตย์ที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง
2023-02-03
2022-12-27
2022-11-17
2022-11-10
2022-08-08
2022-07-28
2022-07-21
2022-05-20
2022-03-04
2022-02-14