องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.kokpeekhong.go.th
 
 
 

 

 

 

 


  พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ...
    วันศุกร์ที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง วันนี้ (๑๗ มกราคม ๒๕๖๓) นายสมโชค เคลือ...
  ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
   
  ตอบแบบประเมินความพึงพอใจและการรับรู้ข้อมูลข่าวสารต...
    ขอเชิญประชาชนตำบลโคกปี่ฆ้องทุกท่าน ตอบแบบประเมินความพึงพอใจและการรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่อการดำเนินงานก...
  กิจกรรมการประกวด
   

กิจกรรมการประกวด"อำเภอสะอาด" ระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ.2562 ในวันที่12 กันยายน 2562 ณ อง...

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2562
 
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประมวลภาพพระราชพิธีบรมราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

 

ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ควรปรับปรุง