องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.kokpeekhong.go.th
 
 


กิจกรรมโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒


นายสมโชค  เคลือบคลาย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง อปพร. ร่วมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง  กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ส่วนราชการในตำบลโคกปี่ฆ้อง ประชาชน และจิตอาสา  ร่วมกันแสดงความจงรักภักดี ความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวโรกาสวนเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

2023-02-03
2022-12-27
2022-11-17
2022-11-10
2022-08-08
2022-07-28
2022-07-21
2022-05-20
2022-03-04
2022-02-14