องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.kokpeekhong.go.th
 
 


กิจกรรมโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒


นายสมโชค  เคลือบคลาย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง อปพร. ร่วมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง  กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ส่วนราชการในตำบลโคกปี่ฆ้อง ประชาชน และจิตอาสา  ร่วมกันแสดงความจงรักภักดี ความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวโรกาสวนเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

2023-10-02
2023-09-21
2023-08-17
2023-08-12
2023-06-26
2023-06-02
2023-06-01
2023-05-16
2023-05-08
2023-04-11