องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.kokpeekhong.go.th
 
 


ประชุมคณะทำงานยกร่างธรรมนูญสุขภาพตำบลโคกปี่ฆ้อง


๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว และประชาคมสุขภาพท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว จัดการประชุมคณะทำงานยกร่างธรรมนูญสุขภาพตำบลโคกปี่ฆ้อง เพื่อขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพตำบลโคกปี่ฆ้องสู่การพัฒนาตำบลจัดการคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน

2023-02-03
2022-12-27
2022-11-17
2022-11-10
2022-08-08
2022-07-28
2022-07-21
2022-05-20
2022-03-04
2022-02-14