องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.kokpeekhong.go.th
 
 


กิจกรรม โครงการจิตอาสา


องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง จัดกิจกรรม โครงการจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" ซึ่งกำหนดจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ การปรับสภาพแวดล้อม เก็บขยะ หมู่ที่ ๖ หมู่ที่ ๗ และบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง
2020-08-25
2020-03-05
2020-01-13
2020-01-02
2019-09-16
2019-09-12
2019-08-14
2019-08-12
2019-07-26
2019-07-25