องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.kokpeekhong.go.th
 
 


กิจกรรม โครงการจิตอาสา


องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง จัดกิจกรรม โครงการจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" ซึ่งกำหนดจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ การปรับสภาพแวดล้อม เก็บขยะ หมู่ที่ ๖ หมู่ที่ ๗ และบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง
2023-02-09
2023-02-09
2023-02-03
2022-12-27
2022-11-17
2022-11-10
2022-08-08
2022-07-28
2022-07-21
2022-05-20