องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.kokpeekhong.go.th
 
 


โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๔


💥องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง โดยนายสมโชค เคลือบคลาย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง ดำเนินโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๔ 💥 ตั้งจุดบริการประชาชน ณ ป้อมตำรวจบ้านด่าน และสี่แยกบ้านหนองขี้เห็น 💥บริการ▶️น้ำดื่ม▶️หน้ากากอานามัย▶️เจลล้างมือ สำหรับบริการประชาชน ร่วมทั้งมีการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค เพื่อป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโควิด -๑๙ #สงกรานต์สุขใจขับขี่ปลอดภัยห่างใกลโควิด😀😀
2022-08-08
2022-07-28
2022-07-21
2022-05-20
2022-02-14
2022-01-04
2021-11-27
2021-10-25
2021-10-05
2021-09-10