องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.kokpeekhong.go.th
 
 


โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน


นายสมโชค เคลือบคลาย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภา ผู้ใหญ่บ้าน และพนักงานส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง เข้าร่วมพิธีเปิดอบรมโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน ✔มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนได้มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดตั้งโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน ซึ่งเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน และให้ประชาชนมีพื้นที่รองรับน้ำไว้สำหรับเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำ และรักษาระดับน้ำใต้ดินได้ตลอดทั้งปี พร้อมทั้งสาธิตวิธีการทำธนาคารน้ำใต้ดิน โดยวิทยากรจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว และองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง จังหวัดสระแก้ว ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง
2021-08-02
2021-06-24
2021-06-21
2021-04-10
2021-03-25
2021-03-03
2020-08-25
2020-03-05
2020-01-13
2020-01-02