องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.kokpeekhong.go.th
 
 


นายอำเภอเมืองสระแก้วลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบาย


๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง ยินดีต้อนรับ นายชนาธิป โคกมณี นายอำเภอเมืองสระแก้ว และคณะ ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยม และมอบนโยบายให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบล โคกปี่ฆ้อง ในการปฏิบัติหน้าที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ รวมทั้งรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่ตำบลโคกปี่ฆ้อง
2022-08-08
2022-07-28
2022-07-21
2022-05-20
2022-02-14
2022-01-04
2021-11-27
2021-10-25
2021-10-05
2021-09-10