องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.kokpeekhong.go.th
 
 


นายอำเภอเมืองสระแก้วลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบาย


๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง ยินดีต้อนรับ นายชนาธิป โคกมณี นายอำเภอเมืองสระแก้ว และคณะ ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยม และมอบนโยบายให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบล โคกปี่ฆ้อง ในการปฏิบัติหน้าที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ รวมทั้งรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่ตำบลโคกปี่ฆ้อง
2023-02-09
2023-02-09
2023-02-03
2022-12-27
2022-11-17
2022-11-10
2022-08-08
2022-07-28
2022-07-21
2022-05-20