องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.kokpeekhong.go.th
 
 


🔴วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา๐๙.๐๐น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง ได้เปิดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๕


🔴วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา๐๙.๐๐น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง ได้เปิดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๕ นายสมโชค เคลือบคลาย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง ได้แถลงนโยบาย ต่อ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง เพื่อให้ได้รับทราบโดยทั่วกันถึงนโยบายและแนวทางในการดำเนินงานระหว่างดำรงตำแหน่ง #ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง #ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับการตรวจATKก่อนเข้าร่วมประชุมทุกคน
2023-02-09
2023-02-09
2023-02-03
2022-12-27
2022-11-17
2022-11-10
2022-08-08
2022-07-28
2022-07-21
2022-05-20