องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.kokpeekhong.go.th
 
 


🔴วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา๐๙.๐๐น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง ได้เปิดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๕


🔴วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา๐๙.๐๐น.

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง

ได้เปิดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๕

นายสมโชค เคลือบคลาย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง ได้แถลงนโยบาย ต่อ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง เพื่อให้ได้รับทราบโดยทั่วกันถึงนโยบายและแนวทางในการดำเนินงานระหว่างดำรงตำแหน่ง

 

#ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง

#ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับการตรวจATKก่อนเข้าร่วมประชุมทุกคน

2022-11-17
2022-11-10
2022-08-08
2022-07-28
2022-07-21
2022-05-20
2022-03-04
2022-02-14
2022-01-04
2021-11-27