องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.kokpeekhong.go.th
 
 


อบต.เชิดชูเกียรติบุคคลที่มีความประพฤติปฎิบัติตนเป็นที่ประจักษ์


#ผู้ทำความดีให้กับสังคม ได้แก่

👉นางกนกอร โคตรวงศ์ และ

👉เด็กชายอธิภัทร โคตรวงศ์

บ้านเลขที่ ๑๑๕ หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองมาตร ตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว  ในการเก็บทรัพย์สินสิ่งของมีค่่าเป็นเงินสดและฉลากกินแบ่งรัฐบาล ซึ่งได้นำส่งคืนให้กับเจ้าของที่แท้จริง

2023-02-09
2023-02-09
2023-02-03
2022-12-27
2022-11-17
2022-11-10
2022-08-08
2022-07-28
2022-07-21
2022-05-20