องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.kokpeekhong.go.th
 
 


โครงการ ดำเนินงานและบริหารจัดการงานการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำปี 2566 วันที่ 16 พฤษภาคม 2566


โครงการ ดำเนินงานและบริหารจัดการงานการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำปี 2566 วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว  ประธานเปิดโครงการ นายสมโชค  เคลือบคลาย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง ผู้เข้าอบรมเป็น อสม.ประจำหมู่บ้าน, อปพร. และประชาชนทั่วไป จำนวน ทั้งสิ้น 60 คน

2023-10-02
2023-09-21
2023-08-17
2023-08-12
2023-06-26
2023-06-02
2023-06-01
2023-05-16
2023-05-08
2023-04-11