องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.kokpeekhong.go.th
 
 
การควบคุมภายใน
ข้อมูลทั้งหมด 2 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 มาตรการผลประโยชน์ทับซ้อน [ 2 ต.ค. 2562 ]201
2 หนงัสอืรบัรองการประเมนิผลการควบคุมภายใน (ปอ.๑) [ 13 มิ.ย. 2562 ]245