องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.kokpeekhong.go.th
 
 
แผนพัฒนาสามปี
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศแผนพัฒนา [ 3 มิ.ย. 2562 ]108
2 แผนพัฒนาฯ [ 3 มิ.ย. 2562 ]103
3 ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 3 มิ.ย. 2562 ]96
4 การนำแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ [ 3 มิ.ย. 2562 ]97
5 การติดตามและประเมินผล [ 3 มิ.ย. 2562 ]96
6 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา [ 3 มิ.ย. 2562 ]94
7 แยกส่วนงาน/กอง [ 3 มิ.ย. 2562 ]96
8 บัญชีโครงการพัฒนาประสานโครงการพัฒนาจังหวัด [ 3 มิ.ย. 2562 ]97
9 บัญชีโครงการพัฒนาประสานโครงการพัฒนาจังหวัด [ 3 มิ.ย. 2562 ]96
10 ครุภัณฑ์ [ 3 มิ.ย. 2562 ]97