องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.kokpeekhong.go.th
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คำนำ/สารบัญ [ 3 มิ.ย. 2562 ]37
2 ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 3 มิ.ย. 2562 ]39
3 ประกาศแผนพัฒนา5ปี [ 3 มิ.ย. 2562 ]35
4 การนำแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ [ 3 มิ.ย. 2562 ]37
5 การติดตามและประเมินผล [ 3 มิ.ย. 2562 ]39
6 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา [ 3 มิ.ย. 2562 ]39
7 ทุกส่วน [ 3 มิ.ย. 2562 ]38
8 บัญชีโครงการพัฒนาประสานโครงการพัฒนาจังหวัด [ 3 มิ.ย. 2562 ]38
9 ส่งองค์การบริหารส่วนจังหวัด [ 3 มิ.ย. 2562 ]36
10 ครุภัณฑ์ [ 3 มิ.ย. 2562 ]37