องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.kokpeekhong.go.th
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานติดตามและประเมินผลแผนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 9 ธ.ค. 2564 ]36
2 รายงานติดตามและประเมินผลแผนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 9 ธ.ค. 2564 ]38
3 คำนำ/สารบัญ [ 3 มิ.ย. 2562 ]196
4 ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 3 มิ.ย. 2562 ]175
5 ประกาศแผนพัฒนา5ปี [ 3 มิ.ย. 2562 ]176
6 การนำแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ [ 3 มิ.ย. 2562 ]170
7 การติดตามและประเมินผล [ 3 มิ.ย. 2562 ]200
8 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา [ 3 มิ.ย. 2562 ]178
9 ทุกส่วน [ 3 มิ.ย. 2562 ]172
10 บัญชีโครงการพัฒนาประสานโครงการพัฒนาจังหวัด [ 3 มิ.ย. 2562 ]180
11 ส่งองค์การบริหารส่วนจังหวัด [ 3 มิ.ย. 2562 ]170
12 ครุภัณฑ์ [ 3 มิ.ย. 2562 ]178