องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.kokpeekhong.go.th
 
 
แผนดำเนินการประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2564 [ 1 เม.ย. 2564 ]65
2 แผนพัฒนาท้องถิ่น [ 3 มิ.ย. 2562 ]62
3 -ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 3 มิ.ย. 2562 ]66
4 การนำแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ [ 3 มิ.ย. 2562 ]65
5 การติดตามและประเมินผล [ 3 มิ.ย. 2562 ]63
6 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา [ 3 มิ.ย. 2562 ]64
7 ทุกส่วน [ 3 มิ.ย. 2562 ]65
8 บัญชีโครงการพัฒนาประสานโครงการพัฒนาจังหวัด [ 3 มิ.ย. 2562 ]64
9 เกินศักยภาพส่งอบจ. [ 3 มิ.ย. 2562 ]63
10 ครุภัณฑ์ [ 3 มิ.ย. 2562 ]65
11 ประกาศ [ 3 ก.ค. 2561 ]64