องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.kokpeekhong.go.th
 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 28 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 นโยบายการกากับดูแลองค์กรที่ดี [ 1 มี.ค. 2565 ]79
22 เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม [ 1 มี.ค. 2565 ]75
23 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร [ 1 มี.ค. 2565 ]71
24 การมีส่วนร่วมของผู้บริหารบริหาร [ 1 มี.ค. 2565 ]72
25 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา [ 1 มี.ค. 2565 ]72
26 คู่มือการปฏิบัติงาน การตรวจสอบภายใน [ 1 ต.ค. 2564 ]69
27 แผนปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2564 [ 19 มิ.ย. 2562 ]195
28 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต ปี 62-64 [ 28 ก.พ. 2561 ]65
 
|1หน้า 2