องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.kokpeekhong.go.th
 
 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจำปี


รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 
ตารางสรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
    วันที่ลงข่าว
: 7 ต.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง