องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.kokpeekhong.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


การย้ายภูมิลำเนาของผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

    รายละเอียดข่าว

📢ประชาสัมพันธ์
หากมีการย้ายภูมิลำเนา ต้องไปลงทะเบียน และยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่องค์กรปกครองท้องถิ่นแห่งใหม่
ภายในเดือนพฤศจิกายน ของปีนั้นๆ
จึงจะมีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต่อเนื่อง


    เอกสารประกอบ การย้ายภูมิลำเนาของผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
 
    วันที่ลงข่าว
: 19 มี.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ