องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.kokpeekhong.go.th
 
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน


รอบ6เดือน

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รอบ6เดือน
 
ไตรมาสที่2
ซื้อจ้าง ตุลาคม 64
ซื้อจ้าง พฤศจิกายยน 64
ซื้อจ้าง ธันวาคม 64
ซื้อจ้าง มกราคม 65
ซื้อจ้าง กุมภาพันธ์ 65
ซื้อจ้าง มีนาคม 65
    วันที่ลงข่าว
: 1 เม.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ