องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.kokpeekhong.go.th
 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต


การดาเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ การดาเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 มี.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ