องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.kokpeekhong.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


โครงการใช้พลังงานภาคราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง

    รายละเอียดข่าว

สืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  ๒๐  มีนาคม ๒๕๕๕   ซึ่งมีมติให้หน่วยงานภาครัฐลด การใช้พลังงานลง ๑๐ % โดยให้สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานจัดเตรียมระบบรายงานและประมวลผลผ่าน www.e-report-energy.go.th  และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) กำหนดให้ระบบ มาตรการประหยัดพลังงาน  เป็นตัวชี้วัดประเมินผลการปฏิบัติราชการ เริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕     เอกสารประกอบ

โครงการใช้พลังงานภาคราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง
 
    วันที่ลงข่าว
: 6 ก.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ