องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.kokpeekhong.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง “โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองขี้เห็น หมู่ที่ ๘ ตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

    รายละเอียดข่าว

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง ได้ดำเนินการจัดจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนา   เด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองขี้เห็น หมู่ที่ ๘ ตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว  ราคากลาง 2,472,993.42  บาท (สองล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นสองพันเก้าร้อยเก้าสิบสามบาทสี่สิบสองสตางค์)    เอกสารประกอบ การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง “โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองขี้เห็น หมู่ที่ ๘ ตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
 
    วันที่ลงข่าว
: 29 พ.ย. 2561
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง