องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.kokpeekhong.go.th
 
 
การควบคุมภายใน


มาตรการผลประโยชน์ทับซ้อน

    รายละเอียดข่าว

มาตรการ การปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล

และพนักงานจ้าง

 

เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อน

 

 

จัดทำโดย

 

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง

อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว    เอกสารประกอบ มาตรการผลประโยชน์ทับซ้อน
 
    วันที่ลงข่าว
: 2 ต.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ